Meer weten?

Wil je meer weten over organisaties of instanties die hulp bieden bij scheidingen? Dan vind je hieronder een aantal interessante links. 

Links algemeen

Onze Scheiding – http://www.onzescheiding.eu

NJI - http://www.nji.nl/Scheiding

Mediators - https://www.verenigingfas.nl/

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond - https://www.veiligthuisrr.nl/

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond – https://jeugdbeschermingrotterdamrijnmond.nl/

Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam - https://www.kinderbescherming.nl/contact-en-adressen/rotterdam

Gemeente Rotterdam sociale kaart - https://rotterdam.socialekaartnederland.nl/

Gemeente Rotterdam scheiden en scheidingscheck - https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/scheiden/

Websites voor kinderen

Villa Pinedo - https://www.villapinedo.nl/

Alles over scheiding - http://www.allesoverscheiding.nl/mijn-ouders-gaan-scheiden/

Voor jonge helden - http://www.voorjongehelden.nl/scheiding

Ouders uit elkaar - http://www.ouders-uit-elkaar.nl/

Praten over verlies - http://pratenoververlies.nl/

Compaiz - https://www.compaiz.nl/informatie-voor-kinderen

Hulp voor kinderen

Stoere schildpadden - http://www.stoereschildpadden.nl/page/show/m/27

Dappere dino’s - http://www.dapperedino.nl/page/show/m/27

Jonge helden - http://www.stichtingjongehelden.nl/jonge_heldenprogramma_s

KIES - http://kiesvoorhetkind.nl/

Zandkastelen - http://www.zandkastelen.nl/

Als ik kon toveren - http://www.avantsanare.nl/als-ik-kon-toveren/

Let op de kleintjes - http://www.avantsanare.nl/let-op-de-kleintjes/

Heibel thuis - http://www.avantsanare.nl/heibel-thuis/

Kindbehartiger - http://kindbehartiger.nl/

Websites voor ouders

Samen gratis scheiden - http://www.samengratisscheiden.nl/echtscheiding/

Praten over verlies - https://www.humanitas.nl/

Villa Pinedo - https://www.villapinedo.nl/

Kindplan - http://kindplan.com/

Nieuwe stap - https://nieuwestap.nl/

Nieuw gezin - http://www.nieuwgezin.info/

Alles over scheiding - http://allesoverscheiding.nl/home/

 

Hulp voor ouders

KIES gescheiden opvoeden - http://kiesvoorhetkind.nl/

Ouderschap na scheiding - http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Ouderschap-Na-Scheiding

Coachingspraktijk - http://lifemarks.nl/

Mediation - https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/mediation-naast-rechtspraak

Mediation - https://www.gecertificeerdemediators.nl/scheiden-via-mediation/


Succesvol scheiden Nederland - http://www.succesvolscheidennederland.nl/

Hulp voor gezinnen

!JES - http://www.jijenscheiden.nl/jes-het-brugproject/

Begeleide omgangsregeling - https://www.humanitas.nl/programmas/bor/

Kinderen uit de Knel - http://kinderenuitdeknel.nl/

Omgangshuis - http://www.horizon.eu/jeugdzorg-bij-horizon/ambulante-jeugdzorg-en-bij-horizon/omgangshuis/

Omgangsbegeleiding - http://www.triviumzhz.nl/tm%2014/omgangsbegeleidi.html

Ouderschap Blijft - http://www.nji.nl/Ouderschap-Blijft-methodiek-voor-omgangsbemiddeling-en--begeleiding

Zicht op de toekomst - https://www.zichtopdetoekomst.nl/